Emagazine

Cafe khởi nghiệp

08:54 08/01/2024

Với hầu hết, làm lãnh đạo đương nhiên phải bận. Anh Mai Xuân Đạt, Founder VNOKRs (J.O.H.N Capital) - Công ty chuyên về tư vấn, đào tạo OKRs và đầu tư khởi nghiệp, có một quan điểm khác. Đồng thời, anh có trong tay giải pháp để “lãnh đạo là...