Nhóm sinh viên với startup AI “3 in 1”

16:20 02/02/2024

Khi chứng kiến sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, một nhóm sinh viên đã bắt tay thực hiện sản phẩm có thể vừa sáng tạo nội dung như ChatGPT, tìm kiếm thông tin như Google, lại có thể thiết kế slide như PowerPoint. Từ đó, NaviAI - trợ lý ảo AI hỗ trợ sáng tạo nội dung và biểu diễn, thuyết trình ra đời.