Giới thiệu

Mạng xã hội Khởi Nghiệp:

  • Là diễn đàn của Đoàn viên – Thanh niên có ý tưởng và mô hình khởi nghiệp. 
  • Lan tỏa những tấm gương Khởi nghiệp trẻ thành công.
  • Tạo cộng đồng chia sẻ, hỗ trợ thiết thực cho các Start-up.

 

Cơ quan chủ quản: Mạng xã hội Khởi nghiệp là kênh thông tin chia sẻ do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS) thiết lập hỗ trợ Đoàn viên – Thanh niên khởi nghiệp. Mạng xã hội Khởi nghiệp hoạt động hoàn toàn dựa trên nguồn kinh phí được xã hội hóa. Các thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hoạt động giao lưu giữa các thành viên sẽ được Đội ngũ Admin đăng tải và kiểm duyệt, đảm bảo tuân thủ Quy định về quản lý hoạt động Mạng xã hội của các Cơ quan Nhà nước.

Thông tin liên hệ: